Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organiace

Novinky

07Pro

Volný byt na azylovém domě pro matku s dětmi v tísni

Od 7. 12. 2016 je volný byt v sociální službě Domov pro matky s dětmi v tísni. Zájemci se mohou informovat na tel. 602 370.. Více →
30Lis

Pozvánka na besíku

  Zveme Vás na Vánoční besídku dne 19. 12. 2016, která se uskuteční ve 14:00 hod. ve společenské místnosti na Gymnazijní ulici 237, Uničov. Klienti.. Více →
02Lis

V zimním čase seniorpark uzavřen

  Oznamujeme návštěvníkům seniorparku, že v měsících listopad, prosinec, leden a únor je uzavřen. Otevřen bude opět v březnu 2017... Více →

Partneři

unicov
mpsv
apss
caps
olomoucky_kraj
eu
opz-cb (6)