Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz
spolehliva-firma-2017_500

Prezentační video organizace

Novinky

30Srp

Najdete nás i na facebooku

Od září je možné komunikovat s organizací přes sociální síť facebook, kde lze získat základní informace o organizaci, komu pomáháme, čemu se aktuálně věnujeme, novinky.. Více →
29Srp

V nabídce obědů je dietní strava

Informujeme klienty a zájemce pečovatelské služby, že od července 2017 je rozšířená  nabídka obědů o dietu č. 9 (diabetická). Organizace tak reagovala na podněty klientů,.. Více →
09Srp

Projekt „Život v kufříku“

Organizace dostala nabídku zapojit se do charitativního projektu „Život v kufříku“. Nadační fond La Vida  Loca má za cíl rozšířit projekt Život v kufříku do.. Více →

Partneři

unicov
mpsv
apss
caps
olomoucky_kraj
eu
opz-cb (6)