Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

04Bře

Víkendové pečení na AD

Víkendového pečení na azylovém domě pro muže a ženy se chopili klienti a za asistence personálu upekli několik dobrot v podobě sýrových tyčinek a šesti nohavic.. Více →
20Úno

Pozvánka na zajímavé besedy

POZVÁNKA NA BESEDU S MĚSTSKOU POLICIÍ Beseda s Městskou policií na téma „Znáte svá rizika“, se koná 27. 2. 2019 v 13:45 hod. ve společenské.. Více →
20Úno

Změna ceny oběda – ZŠ U Stadionu

Dodavatel stravy ZŠ U Stadionu oznámila, že od 1. 3. 2019 dochází k navýšení ceny oběda na 55,-Kč/1 oběd. Pro cizí strávníky ve školní jídelně.. Více →

Partneři