Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

01Bře

Seniorpark otevřen

  Oznamujeme, že seniorpark je opět po zimě otevřen. Provozní doba denně od 7:00 do 19:00 hod... Více →
31Led

Energeticky úsporné opatření domu Bratří Čapků 661

Informujeme Vás o plánované opravě domu. Odbor investic a regionálního rozvoje předalo popis plánované akce, kdy má být provedeno: kontaktní zateplení vnějšího pláště budovy čp... Více →
30Led

Změna provozu – Klub Sluníčko

Oznamujeme klientům a návštěvníkům Klubu sluníčko, že od února 2017 dochází ke změně provozní doby. Budeme se scházet 1 x za týden v úterý od.. Více →

Partneři

unicov
mpsv
apss
caps
olomoucky_kraj
eu
opz-cb (6)