Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

26Lis

Adventní čas v sociálních službách

Advent začíná již tento týden a na pečovatelské službě začínal vždy zdobením stromečku v Klubu sluníčko. Letošní rok je celý jiný a bude jiný i.. Více →
16Lis

Plošina pro dům Bratří Čapků 663

Dne 16. 11. 2020 je zahájena stavba svislé plošiny na adrese Bratří Čapků 663, dům s pečovatelskou službou. Neudržitelný stávající stav vnitřní schodišťové plošiny pro.. Více →
27Říj

Setkání SONS Olomouc

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Olomouc (SONS) oznamuje klientům a návštěvníkům, že plánovaná schůzka 4. 11. 2020 se z důvodu vládních coronavirových opatřeních konat nebude... Více →

Partneři