Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Novinky

06Kvě

Den matek

Dne 11. 5. 2016, ve 14:00 hod. se uskuteční besídka ke Dni matek (Gymnazijní ul. 237, Dům s pečovatelskou službou). Pečovatelská služba a  Klub sluníčko.. Více →
28Dub

DUO KONDOR – hudebně zábavný pořad pro všechny generace v Klubu sluníčko

Poslechli jsme si písně různých žánrů za doprovodu kláves. Zazněly především lidovky, u kterých jsme si zazpívali a zatancovali. Účinkující manželé Skalníkovi zpestřili vystoupení vtipy, manipulací s.. Více →
28Dub

Jak jsme se učili polohovat klienta

V rámci vzdělávání jsme strávili jedno praktické odpoledne 4. 2. 2016 s lektorkou  z České asociace sester. Lektorka nám připomněla a osvěžila základy polohování a vertikalizaci.. Více →

Partneři