Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

22Kvě

Koncert pro seniory

V prostorách společenské místnosti na Gymnazijní ulici (DPS) se dne 30. 5. 2017 v 15:00 hod. uskuteční minikoncertík s podtitulkem „Hudební hodinka pro uničovské seniory“... Více →
22Kvě

Opravy a úpravy v roce 2017

V plném proudu jsou již zahájené opravy a úpravy prostorů, které zasahují do fungování pečovatelské služby. Jednou z nich je obnova zahrady na Gymnazijní ulici,.. Více →
03Kvě

Den matek – pozvánka

Milé maminky, dovolujeme si Vás pozvat na besídku ke Dni matek, která se koná dne 9. 5. 2017 ve 13:45 hod. v domě s pečovatelskou službou na Gymnazijní.. Více →

Partneři

unicov
mpsv
apss
caps
olomoucky_kraj
eu
opz-cb (6)