Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

08Zář

Přijmeme pracovníka na výpomoc

Přijmeme pracovníka na dohodu o provedení práce v pečovatelské službě, jedná se o příležitostnou práci, vhodnou i pro aktivního seniora/ku. Náplň práce: úklidové práce, mytí.. Více →
04Zář

Opatření od 1. 9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od úterý 1. září 2020 žádáme občany, aby při úředních jednáních ve vnitřních prostorách budovy pečovatelské.. Více →
24Srp

Zajištění stravy pro seniory po prázdninách

Prázdninový provoz jídelny ZŠ U Stadionu je od 1. 9. 2020 ukončen. Provoz a dodávka jídel pro seniory bude od 2. 9. 2020, cena oběda.. Více →

Partneři