Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

16Bře

Omezený provoz služeb z důvodu karantény v Uničově

Důvodem karantény je zamezení šíření koronavirového onemocnění. Toto opatření nařídili hygienici v Uničově. Z důvodů opatření se organizace rozhodla pro všechny sociální služby, které poskytuje.. Více →
09Bře

Preventivní opatření – infekce COVID – 19

Vážení klienti, rodinní příslušníci a přátelé, vzhledem šířící se nákazy koronaviru je nutné dodržovat několik zásad a hygienická opatření. Terénní pečovatelská služba (pečovatelky) dochází do.. Více →
17Úno

Aktuální ceny obědů od 1. 3. 2020

Školní jídelna – ZŠ U Stadionu: 58,-Kč/oběd Průmyslová škola: 72,-Kč/oběd Fa Maneth. 60,-Kč/oběd Nové ceny jsou propočteny ke stávajícím nákladům za potraviny. Vedoucí a provozovatelé.. Více →

Partneři