Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

20Čvn

Nové služební auto a slavnostní otevření zahrady

Den otevřených dveří se nesl v duchu letních hrátek nově zrekonstruované zahrady (Gymnazijní ul.), kterou oživily obrazy dětí ze ZŠ U Stadionu. Slavnost nebyla pouze.. Více →
05Čvn

Žijeme společně – zpravodaj organizace

Milí čtenáři, organizace vydala první číslo zpravodaje „Žijeme společně“ v pozměněné formě. K této změně nás vedlo sjednocení informací, které několikrát do roka přinášíme. Zpravodaj.. Více →
01Čvn

Poděkování Nadačnímu fondu Tesco

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace za pečovatelskou službu děkuje Nadačnímu fondu Tesco. Získaný příspěvek nás díky zákazníkům nákupního centra v Uničově plně podpořil  a.. Více →

Partneři