Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz
spolehliva-firma-2017_500

Prezentační video organizace

Novinky

30Říj

Nebojte se, přihlaste se!

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových za finanční podpory Nadačního fondu Veolia a Nadace České spořitelny v Uničově pro naše seniory pečovatelské služby pořádá.. Více →
30Říj

Organizace slabozrakých otevírá v Uničově poradnu

Lidem, kteří mají problémy se zrakem, bude od 1. listopadu každou první středu v měsíci pomáhat bezplatná poradna Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Ta bude.. Více →
30Říj

Hlasování 31. 10. 2017 končí

Děkujeme všem zákazníkům, kteří hlasovali v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ pro náš projekt. Zítra 31. října hlasování zákazníků Tesco končí. V hlasovacím válci máme.. Více →

Partneři

unicov
mpsv
apss
caps
olomoucky_kraj
eu
opz-cb (6)