Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

22Říj

Loučení s babím létem na azylovém domě pro muže a ženy

Babí léto nám všem jasně dává najevo, že končí teplé dny. Klienti na azylovém domě pro muže a ženy si práci na zahradě zpříjemnili posezením.. Více →
02Říj

Ocenění pečovatele

  Ocenění pečovatele Bronzovou medailí byl oceněn 27. 9. 2018 pan Z. Šolc za mimořádně obětavou, zodpovědnou a kvalitně odvedenou práci v dlouhodobém poskytování pečovatelské.. Více →
27Zář

„Žijeme společně“ – zpravodaj č. 2/2018

Vychází druhé číslo našeho zpravodaje. Připravili jsme poohlédnutí do naší historie vzniku Českého státu, ale také jak vznikala pomoc potřebným v našem státě. Pečovatelská služba.. Více →

Partneři