Klub sluníčko

Aktuality

Provozní doba: úterý  od 13:45 – 15:15 hod. 

V prostorech pečovatelské služby v pravidelných termínech také 1 x za měsíc (první středa v měsíci) poskytuje poradenství společnost SONS – Společnost pro slabozraké a nevidomé, pobočka Olomouc, která přijíždí do Uničova a své služby nabízí široké veřejnosti.

Provozní doba: 9:00 – 11:00 hod.

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

ÚNR 2023
07. 02. Trénink paměti
14. 02. Pranostiky na každý měsíc
21. 02. Masopust v Uničově
28. 02. Posezení v Astře – restaurace
BŘEZEN 2023
07. 03. Oslava MDŽ
14. 03. Trénink paměti a deskové hry
21. 03. Beseda s lékárnicí
28. 03. Promítání filmu
DUBEN 2023
04. 04. Výroba pomazánky
11. 04. Velikonoce – zvyky, tradice, kraslice
18. 04. Čokoládovna Troubelice – výlet
25. 04. Posezení u poháru
KVĚTEN 2023
02. 05. Cesty po Jižní Americe
09. 05. Aktivity na zahradě – Gymnazijní
16. 05. Den matek – besídka
23. 05. Turnaj v Dámě – desková hra
30. 05. Uničovský park – procházka