Klub sluníčko

Aktuality

Provozní doba: úterý  od 13:45 – 15:15 hod. 

V prostorech pečovatelské služby v pravidelných termínech také 1 x za měsíc (první středa v měsíci) poskytuje poradenství společnost SONS – Společnost pro slabozraké a nevidomé, pobočka Olomouc, která přijíždí do Uničova a své služby nabízí široké veřejnosti.

Provozní doba: 9:00 – 11:00 hod.

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

Červen 2022
07. 06. Posezení v restauraci
14. 06. Živé překvapení
21. 06. Výroba pomazánky
28. 06. Opékání na zahradě

Červenec 2022
12. 07. Můj svatební den
26. 07 Není pohár jako pohár
Srpen 2022
09. 08. Jižní Amerika s paní Dohnalovou
23. 08. Babí léto – konec prázdnin
Září 2022
06 . 09. Den plný her
13. 09. Opékání buřtů
20. 09. Astra – Restaurace v našem městě
27. 09. Co víme o Svatém Václavovi