Klub sluníčko

Aktuality

Činnost Klubu sluníčko byla přerušena, nově otvíráme službu za nových provozních podmínek (zde) a protiepidemiologických opatřeních.

Provozní doba je stanovena 1 x za 14 dnů,  úterý, od 13:45 – 15:15 hod. Program je orientační, preferujeme společné setkávání ve venkovních prostorech seniorparků, které jsou u domů s pečovatelskou službou. Přesný program bude upřesněn dle situace a podle počasí. Můžete se těšit na opékání, naši kavárničku, sportovní hrátky a možná přijde i kouzelník :).

V prostorech pečovatelské služby v pravidelných termínech také 1 x za měsíc poskytuje poradenství společnost SONS – Společnost pro slabozraké a nevidomé, pobočka Olomouc, která přijíždí do Uničova a své služby nabízí široké veřejnosti.

Provozní doba: 9:00 – 11:00 hod., nyní za nových hygienických podmínek, které má organizace na svých internetových stránkách.

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

červen 2021
15. 06. Výlet do Doubravského dvora
(max. 9 osob)
29. 06. Výlet do Doubravského dvora
(max. 9 osob)

červenec 2021
13. 7. Aktivity v seniorparku Bratří Čapků
27. 7. Aktivity na zahradě Gymnazijní
srpen 2021
10. 8. Aktivity v seniorparku Bratří Čapků
24. 8. Aktivity na zahradě Gymnazijní
září 2021
7. 9. Aktivity v seniorparku Bratří Čapků
21. 9. Aktivity na zahradě Gymnazijní