Veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu “Seniorpark”

1. Dodávka a montáž cvičebních prvků
Výdaje: 179 212,-Kč (včetně DPH)
Termín zahájení: 26.9.2014
Termín ukončení: 29.9.2014
Vybraný realizátor: Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ 290 37 221

2. Stavební práce
Výdaje: 363 121,- Kč (včetně DPH)
Termín zahájení: 25.8.2014
Termín ukončení: 29.9.2014
Vybraný realizátor: Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Slavětín, IČ 739 53 903

Celkové výdaje zakázky: 592 261,- Kč včetně DPH.
Na konci září 2014 vznikla nová odpočinková zóna u domu s pečovatelskou službou na ulici Bratří Čapků 662, na základě poptávkového dotazníku klientů pečovatelské služby a již dříve neuskutečněného projektu z roku 2012. Seniorpark je o velikosti cca 40 x 17 metrů, jde o oplocený objekt s uzamykatelnými brankami, dále se tu nachází chodník s vyznačenými desetimetrovými úseky, zahradní altán, parkové lavečky a nezbytné posilovací stroje. Finanční prostředky byly použity z fondů organizace a finančního daru od společnosti Moravská vodárenská.
Z  finančního zajištění zakázky mohl být pořízen jeden posilovací stroj navíc (v hodnotě 49 928,- Kč vč.DPH), než bylo v plánu. Seniorpark tak nabízí pět strojů, stroj na procvičování ramen, elipsovité zařízení, jezdecké zařízení, rotoped, šlapadlo. Seniorpark se řídí provozním řádem.

Profil zadavatele: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Název: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

IČO: 751 23 240

Adresa:
Centrum sociálních služeb Uničov
Bratří Čapků 662
783 91 Uničov