Domy zvláštního určení

Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou s komplexním zařízením pro seniory a zdravotně postižené občany. Město Uničov je vlastník (pronajímatel) městských domů zvláštního určení a správce domů a bytů je společnost Bytpol – Uni s.r.o. Uničov. Smlouva o nájmu bytu je uzavírána na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Provoz bytů se řídí Smlouvou o nájmu bytu a Domovním řádem pro domy zvláštního určení. Žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení s pečovatelskou službou lze podat poštou, osobně na adresu: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov.

Domy zvláštního určení v Uničově se nachází na ulicích: Bratří Čapků 661, Bratří Čapků 662, Bratří Čapků 663, Gymnazijní 237.