Tísňová péče

Tísňová péče (volání) je poskytována klientům v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba. Službu může využít klient, který má zhoršený zdravotní stav, nebo hrozí jiné nebezpečí např. pád, ohrožení života. Za pomocí tísňového tlačítka si klient může zavolat pomoc. Tísňová péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v domech s pečovatelskou službou na ulicích: Bratří Čapků 661, 662, 663 a na Gymnazijní ulici v Uničově.

Pro klienty, kteří nemají jinou možnost zavolat si pomoc a mají zájem o službu tísňového volání je předáno telefonní pohotovostní číslo na pracovníky organizace. Služba je poskytována jen na území města Uničova. V přilehlých obcích města Uničova a v obci Dlouhá Loučka se tato služba neposkytuje.

Služba není registrována dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.