Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

16Čvn

Živé překvapení v Klubu sluníčko

Úterní odpoledne v Klubu sluníčko bylo velmi netradiční. Na pozvání naší pracovnice Ivy, přišel poník Tedy , který nám pod vedením sl. Lenky ukázal co.. Více →
26Kvě

Od 1. 7. 2022 se mění ceník všech poskytovaných služeb Centra sociálních služeb Uničov, p. o.

Oznamujeme všem klientům a zájemcům o naše služby, že od 1. 7. 2022 dochází ke změně cen jednotlivých sociálních služeb, které poskytujeme. Organizace reaguje na.. Více →
26Kvě

Aktuální zprávy k dodavatelům stravy

Informujeme klienty a rodinné příslušníky, že v červnu 2022 budete osobně pracovníky seznámeni s následnými změnami stravy. Základní škola U Stadionu vaří pouze do 29... Více →

Partneři