Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

03Kvě

Cestování po Jižní Americe II.

Na prvním květnovém odpoledni v Klubu sluníčko byla připravena beseda s paní Dohnalovou na téma Jižní Amerika II. Autorka krásných fotografií a s osobitými zážitky.. Více →
03Kvě

29. duben na azylovém domě

Heslo dne: “Kdo si hraje nezlobí”, klienti si sami za pomoci personálu zpestřili jedno sobotní odpoledne. V širokém okolí se 30. dubna konaly čarodějnické reje.. Více →
28Dub

Výlet do Čokoládovny Troubelice

Klub Sluníčko při pečovatelské službě uspořádalo výlet dle přání klientů do Čokoládovny Troubelice. Zpestřený jarní den 18. 4. 2023 byl velmi příjemný. Milé a zajímavé.. Více →

Partneři