Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na našich internetových stránkách Centra sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek. Rádi Vás seznámíme s komplexem služeb, s naším posláním a cílovou skupinou občanů, pro které jsou naše služby určeny.

Organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace (dále jen CSS) byla zřízena ke dni 01.01.2008, zastupitelstvem města Uničova, které svým rozhodnutím č. j. 9/7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 zřídilo příspěvkovou organizaci města Uničova: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 základní činnosti při poskytování sociální služby, § 40 pečovatelská služba, § 57 azylové domy, § 63 noclehárna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným osobám.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 21.01.2008 podle ustanovení § 81 odst. zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb č. j. KUOK/1114/2008.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 5001, IČ 751 23 240

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - ekatalog.czSociální služby - ekatalog.cz

Prezentační video organizace

Novinky

15Kvě

Máte pečovat o svého blízkého a nevíte jak na to?

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Začínáte pečovat o blízkého seniora doma nebo seniora propustí z hospitalizace a nevíte na co všechno se připravit? V té chvíli je Vám.. Více →
15Kvě

Rozšíření provozní doby pečovatelské služby

Rozšířili jsme provozní dobu pro klienty pečovatelské služby v Uničově, dle individuálních potřeb pečovaného klienta do večerních hodin. Služba je poskytována v Uničově a místních.. Více →
15Kvě

Den matek

Den matek, maminek, babiček a prababiček, tak jsme si připomněli a oslavili nedělní svátek. Hojná účast klientů pečovatelské služby nás mile potěšila. Potěšilo a pobavilo.. Více →

Partneři