Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

ŘÍJEN 2019

1. 10. Den seniorů, kino Družba
8. 10. přednáška z cest
15. 10. odpoledne plné her
22. 10. zpívání při harmonice
29. 10. prezentace fotek z našich akcí

LISTOPAD
5. 11. jóga pro seniory
12. 11. beseda s lékárníkem
19. 11. posezení U Bílého beránka
26. 11. o adventu při zdobení vánočního strimečku
PROSINEC
3. 12. vánoční výstava – MIC
10. 12. vánoční besídka

Přejeme krásné vánoce a dobré vykročení do nového roku 2020. Kolektiv pracovníků