Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

ČERVENEC 2018

3. 7. Jóga pro seniory
10.7. Vesnické muzeum Želechovice
17. 7. Stolní hry
24. 7. Opékáním na zahradě
31. 7. Významy jmen

SRPEN 2018
7. 8. Moje rodné místo (odkud jsem)
14. 8. Výroba ovocných pohárů
21. 8. Zpívánky
28. 8. Cvičení v parku (Gymnazijní)

Doplňující program mimo Klub sluníčko,
Gymnazijní ulici v termínech:
11. července, 5. září, 3. října 2018
Každá první středa v měsíci
v čase 8:30 – 10:30 hod.
Je základní
a odborné poradenství,
aktivizační a vzdělávací
činnosti pro osoby
s potížemi zraku
Pořádá SONS – Sjednocená
organizace nevidomých
a slabozrakých
z Olomouce

ZÁŘÍ 2018
4. 9. Jóga pro seniory
11. 9. Muzeum baroka
18. 9. Výroba pomazánky
25. 9. Film

ŘÍJEN 2018