Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

ÚNOR 2020

04.02. Jóga pro seniory
11.02. přednáška Telekomunikace v kostce
18.02. promítání filmu
25.02. vaření – výroba pomazánky

BŘEZEN 2020
03.03. oslava MDŽ
10.03. přednáška – barevné linky
17.03. cukrárna
25.03. středa – setkání s knihovnicí
31.03. velikonoční výstava, zvyky, tradice
DUBEN 2020
07.04. jóga pro seniory
14.04. Turnaj „Člověče nezlob se!“
21.04. přednáška – poštovní služby
28.04. Doubravský dvůr – výlet
KVĚTEN 2020
05.05. co si připravíme, to si taky sníme
12.05. den matek – besídka
26.05. přednáška o cestování
28.05. návštěva restaurace