Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

ŘÍJEN 2017

3. 10. Posezení v cukrárně

10. 10. Jóga s p. Holcovou

17. 10. Beseda s cestovatelkou

24. 10. Posezení u čaje,
obrázky dětí ZŠ Stadion

31. 10. MIC „Hvězdy stříbrného plátna“

LISTOPAD 2017
7. 11. Jóga s paní Holcovou

14. 11. DVD – symboly čaker

21. 11. Beseda o životním prostředí

28. 11. Zpívání u kytary
L. Gajer

Doplňující program mimo Klub sluníčko,
Gymnazijní ul. 237:
od 6. 11. do 10. 11.
v čase 9:00 – 12:30 hod.
Kurz pro seniory na počítači
za podpory
Nadace manželů Klausových

1. 11. středa a každou první
středu v měsíci
v čase 9:00 – 11:00 hod.
se uskuteční základní
a odborné poradenství,
aktivizační a vzdělávací
činnosti pro osoby
s potížemi zraku
Pořádá SONS – Sjednocená
organizace nevidomých
a slabozrakých
z Olomouce

PROSINEC
5. 12. Posezení u vánočky

12. 12. Vánoční besídka
vystoupí děti z MŠ

DĚKUJEME ZA VAŠI CELOROČNÍ
ÚČAST A TĚŠÍME SE V ROCE 2018
NA SETKÁNÍ S VÁMI

LEDEN 2018
2. 1. Pranostika na leden

9. 1. Krásná a zdravá s jógou

16. 1. MIC – dle programu

23. 1. Beseda s p. Stránským

30. 1. Luštění křížovek