Klub sluníčko

Program je sestavován dle aktuální situace ke stavu epidemiologických opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Otevírací dny a doba se může dle pokynů měnit, zrušit.

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

červenec 2020

14.07. Informační posezení jaký bude program po epidemických opatřeních
21.07. Kafíčko v Klubu sluníčko
28.07. posezení v „Astře“

srpen 2020
program sestavován operativně k situaci COVID-19
04.08. Klub sluníčko
11.08. Klub sluníčko
18.08. Klub sluníčko
25.08. Klub sluníčko
září 2020
program je sestavován aktuálně k situaci COVID – 19
01.09. Klub sluníčko
08.09. Klub sluníčko
15.09. Klub sluníčko
22.09. Klub sluníčko
říjen 2020
program je sestavován dle aktuální situace COVID – 19
06.10. Klub sluníčko
13.10. Klub sluníčko
20.10. Klub sluníčko
27.10. Klub sluníčko