Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

ÚNOR 2018

6. 2. Jóga s p. Holcovou

Omlouváme se klientům a účastníkům
Klubu sluníčko, ale z organizačních důvodu
je služba v únoru uzavřena.

BŘEZEN 2018
6. 3. Jóga s paní Holcovou

13. 3. Společné vaření

20. 3. Film dle nabídky

27. 3. Výroba jarní dekorace

Doplňující program mimo Klub sluníčko,
Gymnazijní ulici v termínech:
7. 2., 7. 3., 4. 4. 2018
Každá první středa v měsíci
v čase 9:00 – 11:00 hod.
Je základní
a odborné poradenství,
aktivizační a vzdělávací
činnosti pro osoby
s potížemi zraku
Pořádá SONS – Sjednocená
organizace nevidomých
a slabozrakých
z Olomouce

DUBEN 2018
3. 4. Jóga s paní Holcovou

10. 4. Vítání jara – pečení mazance

17. 4. Návštěva požární zbrojnice

24. 4. Tajemná síla přírody
kniha L. Skořepová

KVĚTEN 2018

15. 5. Den matek – besídka

22. 5. Jóga s paní Holcovou

29. 5. Sejdeme se v cukrárně