Klub sluníčko

Klub sluníčko je aktivizační služba především pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti,  podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní rovnováhy. Podporuje zájmové činnosti formou pravidelných setkávání.

Služba je poskytována v rámci pečovatelské služby jako fakultativní služba včetně dovozu, je poskytována bezplatně. Na jedno setkání může přijít maximálně 15 osob.

Od 6. 1. 2014 lze navštěvovat Klub sluníčko veřejnost v cílové skupině senioři a osoby s chronickým onemocněním za poplatek 20,-Kč na jedno setkání. Dovoz pro veřejnost není zajišťován.

Služba je poskytována na adrese

Gymnazijní 237, 783 91 Uničov (Dům s pečovatelskou službou)

Provozní doba:

Úterý od 13.45 – 15.15 hodin.

Cíl:

  • podporovat sociální kontakty a vazby mezi účastníky setkání,

  • bezplatnost naší služby, pro klienty pečovatelské služby,

  • zajistit aktivizaci podle přání klientů,

  • individuální přístup klientů k aktivizační činnosti, aby vedly k rozvoji nebo udržení stávajících dovedností,

  • podporovat fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení strachu a úzkosti, ovlivňuje kvalitu života a zdraví osob.

pamětní list

Únor 2019

5. 2. jóga pro seniory
12. 2. posezení v cukrárně
19. 2. neznámá místa – přednáška
26. 2. beseda s lékárníkem

BŘEZEN
5. 3. jóga pro seniory
12. 3. sejdeme se na slovíčko
19. 3. výroba sladkosti „mlsu“
26. 3. návštěva MIC

DUBEN
2. 4. jóga pro seniory
9. 4. setkání s psími mazlíčky
16. 4. tradice Velikonoc
23. 4. promítání filmu
30. 4. odpoledne s fotkami z našich akcí
Přejeme krásné vánoce a dobré vykročení do nového roku 2019. Kolektiv pracovníků